Inventory

Sort by:
Giá Bán 739.000.000VND
Nhiên Liệu
Gasoline - Xăng
Trả góp
TRẢ TRƯỚC 150 TRIỆU
Hộp Số
7AT
Dẫn Động
FWD
Giá Bán 1.015.000.000VND
Nhiên Liệu
Động Cơ
Gamma 1.6L/Nu 2.0L
Trả góp
TRẢ TRƯỚC 160 TRIỆU
Hộp Số
Dẫn Động
FWD
Giá Bán 350.000.000VND
Nhiên Liệu
Gasoline - Xăng
Động Cơ
Kappa 1.2L MPI
Trả góp
TRẢ TRƯỚC 85 TRIỆU
Hộp Số
MT/AT
Dẫn Động
FWD
Giá Bán 900.000.000VND
Nhiên Liệu
Động Cơ
Xăng - Theta II 2.4 MPI / Dầu - R 2.2 eVGT
Trả góp
TRẢ TRƯỚC 180 TRIỆU
Hộp Số
6AT
Dẫn Động
Giá Bán 550.000.000VND
Nhiên Liệu
Gasoline - Xăng
Hộp Số
Dẫn Động
FWD
Giá Bán 1.020.000.000VND
Nhiên Liệu
Gasoline - Xăng
Động Cơ
Nu 2.0 DOHC với Dual CVVT
Trả góp
67/56
Hộp Số
6AT
Dẫn Động
FWD
Giá Bán 580.000.000VND
Nhiên Liệu
Gasoline - Xăng
Động Cơ
Gamma 1.6L/Nu 2.0L
Trả góp
TRẢ TRƯỚC 140 TRIỆU
Hộp Số
MT/AT
Dẫn Động
FWD
Giá Bán 315.000.000VND
Nhiên Liệu
Gasoline - Xăng
Động Cơ
Kappa 1.0/1.2MPI
Trả góp
TRẢ TRƯỚC 85 TRIỆU
Hộp Số
MT/AT
Dẫn Động
FWD
Trở lên phía trên