Những gì được

BẢO HÀNH

 

THỜI GIAN BẢO HÀNH:

Chế độ bảo hành bắt đầu khi xe được giao cho chủ xe đầu tiên. Thời gian bảo hành cơ bản: Trong vòng 24 tháng hay 50.000km, tùy theo điều kiện nào đến trước.

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH:

Hyundai Ngọc Phát chỉ đảm bảo sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ phụ tùng nào của xe Hyundai mới bị hư hỏng trong điều kiện:

– Xe đang hoạt động bình thường.

– Nguyên liệu không tốt

– Lỗi lắp ráp

Trừ những điều gì không bảo hành trong danh mục ” Không bảo hành”

BẢO HÀNH MIỄN PHÍ:

Chế độ bảo hành (phụ tùng hoặc công lao động và miễn phí). Quý khách tham khảo thêm chi tiết trong sổ bảo hành

 

Những gì không được

BẢO HÀNH

NHỮNG YẾU TỐ NGOÀI KIỂM SOÁT CỦA NHÀ SẢN XUẤT:

Sử dụng sai: như đi quá nhanh, chở quá nặng, tự ý thay đổi bộ phận xe, sửa chữa, điều chỉnh không đúng kỹ thuật, tai nạn, lắp thêm phụ tùng, phụ kiện không thuộc bảo hành.

Xước sơn do đá, ăn mòn do sản phẩm không được bảo hành.

Hư hại hay bị ăn mòn do axit, hóa chất, nhựa cây, mưa bão, sấm chớp, lũ lụt không được bảo hành.

KHÔNG BẢO DƯỠNG XE DÙNG SAI NGUYÊN LIỆU, DẦU BÔI TRƠN:

Sữa chữa điều chỉnh do bảo dưỡng không phù hợp, không bảo dưỡng hay dùng nguyên liệu khác không thuộc chế độ bảo hành.

CHI PHÍ BẢO DƯỠNG THUỘC TRÁCH NHIỆM CHỦ XE:

Chủ xe có trách nhiện bảo dưỡng xe định kỳ theo chế độ bảo dưỡng. Tiếng động bình thường xe rung, giảm giá trị tự nhiên như ngả màu, biến dạng, tùy vết không bảo hành.

 

TRÁCH NHIỆM CHỦ XE:

Đưa xe đến bảo hành: Quý khách có trách nhiệm đưa xe đến đại lý Hyundai Ngọc Phát, trạm bảo hành được ủy quyền tại Việt Nam để làm bảo hành.

Bảo dưỡng xe: Quý khách có trách nhiệm bảo dưỡng xe một cách hợp lý và quan tâm đến xe theo đúng chỉ dẫn lịch bảo dưỡng.

GHI LẠI NHỮNG LẦN BẢO DƯỠNG:

Quý khách có trách nhiệm ghi lại tất cả các lần bảo dưỡng xe. Điều này cần thiết trong một số trường hợp thể hiện Quý khách đã bảo dưỡng xe theo yêu cầu.